Prøvemedlemsprogram

Som prøvemedlem skal du gennemgå nedenstående Begynderprogram 1:

 1. 4 træningslektioner à 50 min. på hold med 6 personer, hvor der undervises i de forskellige slag og sving
 2. 1 times regelpraktik på par-3 banen, hvor du går rundt uden at spille og ser nogle af reglerne demon­streret i praksis. Mødested ved klub­huset på par-3 banen.
  Regelundervisning 1 er teoriundervisning, hvor der undervises i de mest nødvendige etikette- og golfregler. Afholdes i klubhuset i direkte forlængelse af regelpraktiktimen. Varighed ca. 2 timer.  
 3. Kaninprøve, hvor du spiller nogle huller, samtidig med at regel- og etikette kendskabet afprøves.
  Der forklares ligeledes om scorekortet og pointsystemet. Kaninprøven afholdes i direkte forlæn­gelse af 3. træningslektion.

Ved første lektion udleveres et kort påtrykt ovenstående program.

Alle dele er obligatoriske og en forudsætning for at få spilletilladelse til par-3 banen og for at kunne fortsætte som medlem efter prøveperioden. Husk at få dit kort påtegnet ved hver lektion eller undervisning.

Der er dit eget ansvar at få udfyldt kortet.

Hvis du ikke melder dig ind efter prøveperioden, bør du gemme dit prøvekort, hvis du senere har brug for doku­mentation på, at prøveprogrammet er gennemført. Der findes ingen anden dokumentation i klubben.

Prøvekortet fungerer som medlemsbevis i prøveperioden og skal altid medbringes og evt. forevises på anfor­dring.

Spilletilladelse til par-3 banen får du, når du har bestået Kaninprøven.

Når du har fået spilletilladelse til par-3 banen, er der, i prøveperioden, mulighed for at deltage i:

 • Turneringer på par-3 banen torsdag eftermiddag.
 • Begynderturneringer på 18 hullers banen den sidste torsdag eftermiddag i hver måned.

Tilmelding skal ske på ophængte lister på begynderudvalgets tavle.


Du kan efter endt prøveperiode melde dig ind i klubben som almindeligt medlem. Det udfyldte prø­ve/ begynderprogramkort afleveres sammen med en indmeldelsesblanket. Når din indbetaling er mod­taget, vil din medlems­badge og kortet med Begynderprogram 2 ligge til afhentning i kasserne under greenfee­skran­ken. Medlemsbadgen er et medlemsbevis og skal altid bæres synligt på din bag.


Hold dig orienteret, ved altid at læse på begynderudvalgets opslagstavle.

Her vil alle meddelelser og tilmeldingslister blive sat op.


Praktiske oplysninger:

 • Klubhuset på Mosevej er åbent i alle lyse timer.
 • Klubhuset på Gl. Voldbyvej er altid åbent.(par-3 banen)
 • Det er toilet og opholdsrum i klubhuset på Gl. Voldbyvej.
 • Parkering ved par-3 banen skal ske ved klubhuset på Gl. Voldbyvej.
 • Klubbens cheftræner er PGA Pro Ian Appleyard
 • Shoppens er åben hver dag fra 1. april til 31. oktober. Åbningstiderne ses på døren.
 • Sekretariatets åbningstid ses ved sekretariatet.