Disse to forløb skal du gennemføre, før du kan få hhv. banetilladelse og DGU-kort

Begynder 1

 • mindst 4 træningslektioner
  • som du får ved at tilmelde dig, og deltage i, fællestræningen.
 • Regelundervisning 1
  • er teoriundervisning, hvor der undervises i de mest nødvendige etikette- og golfregler.
 • Regelpraktik - ca. 1 time
  • foregår på par 3-banen, hvor du går rundt uden at spille og ser nogle af reglerne demon­streret i praksis.
 • Kaninprøve
  • er den første "eksamen". Her skal du vise i praksis, at du har forstået, hvordan du skal opføre dig på golfbanen, og at du har forstået de grundlæggende regler. Se en nærmere beskrivelse af kaninprøven her.
 • Endelig skal du to gange have spillet 18 huller på par 3-banen (dvs. banen rundt tre gange i træk) og have fået mindst 36 Stableford-point hver af de to gange. Der skal spilles med et spillehandicap på 36 (dvs. to tildelte slag pr. hul, således at f.eks. 6 slag på et par 3-hul giver 1 point, 5 slag 2 point, 4 slag 3 point osv.). Husk, at der skal være en markør med, der tæller slagene og underskriver scorekortet. Scorekortene skal afleveres på kontoret.

Herefter har du banetilladelse til Hammels 18 hullers bane, hvor du starter med et golfhandicap (HCP) på 54.
 

Begynder 2

 • 6 træningslektioner
  • som du får ved at tilmelde dig, og deltage i, fællestræningen.
 • Regelundervisning 2
  • er teoriundervisning, hvor der undervises i alle de 34 golfregler.
 • deltagelse i 5 begynderturneringer
  • der afholdes en begynderturnering hver torsdag i sæsonen.
 • Regelprøve
  • er den anden "eksamen" (kaninprøven var den første, se ovenfor). Du skal bestå en prøve, som viser, at du kan de mest almindelige regler. Prøven består af 22 spørgsmål, hvor du skal vælge det rigtige svar ud af 2 - 3 svarmuligheder.
   For at bestå skal du svare rigtigt på mindst 14 af de 22 spørgsmål.

Når Begynder 2 er gennemført, får du dit DGU-kort. DGU-kortet giver dig ret til også at spille på andre baner end Hammels.